Zapytania ofertowe

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza do składania ofert:

 
Zapytanie cenowe: „Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych”

W związku z realizacją projektu „Tak, potrafię!” zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie „Kursu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych” dla jednego uczestnika projektu.
Oferty można złożyć w siedzibie Zamawiającego (Kraków, ul Żułowska 51)  lub pocztą elektroniczną na adres: oferta@kolping.pl  w terminie do dnia 15.01.2018 r.


Aktualizacja 08.01.2018


PLIKI DO POBRANIA:
Zapytanie cenowe
Załączniki edytowalne

 - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Zapytanie : „materiały szkoleniowe dla uczestników ”

W związku z realizacją projektu „Skuteczna partycypacja publiczna ” zapraszamy do złożenia oferty na zakup pakietu:
• teczek A4 – szt. 400
• papieru – Pollux 80g – 80 ryz
• zeszytów (60/80 kartkowych w kratkę) – szt. 400
• długopisów – szt. 400

Oferty można złożyć w siedzibie Zamawiającego (Kraków, ul Żułowska 51)  lub pocztą elektroniczną na adres: oferta@kolping.pl  w terminie do dnia 22 listopada 2017 r.

 

PLIKI DO POBRANIA:
Zapytanie cenowe
Załącznik - oferta


Aktualizacja 14.11.2017

  - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Zapytanie cenowe: „Kursu prawa jazdy kat. D  w Krakowie”

W związku z realizacją projektu „Tak, potrafię!” zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie „Kursu prawa jazdy kat. D  w Krakowie” dla jednego uczestnika projektu.
Oferty można złożyć w siedzibie Zamawiającego (Kraków, ul Żułowska 51)  lub pocztą elektroniczną na adres: oferta@kolping.pl  w terminie do dnia 10.10.2017 r.

aktualizacja 02.10.2017

PLIKI DO POBRANIA:
Zapytanie cenowe
Załączniki edytowalne
 


- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Zapytanie cenowe: Kurs komputerowy „ECDL PROFILE, moduł: Front – end developer”

W związku z realizacją projektu „Tak, potrafię!” zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu komputerowego „ECDL PROFILE, moduł: Front – end developer” dla jednego uczestnika projektu.
Oferty można złożyć w siedzibie Zamawiającego (Kraków, ul Żułowska 51)  lub pocztą elektroniczną na adres: oferta@kolping.pl  w terminie do dnia 11.09.2017 r.


Aktualizacja 04.09.2017


PLIKI DO POBRANIA:
Zapytanie cenowe
Załączniki edytowalne

 


- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Zapytanie cenowe:  pn. "Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie przewozu rzeczy"

W związku z realizacją projektu „Tak, potrafię!” zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie „Kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie przewozu rzeczy” dla jednego uczestnika projektu.
Oferty można złożyć w siedzibie Zamawiającego (Kraków, ul Żułowska 51)  lub pocztą elektroniczną na adres: oferta@kolping.pl  w terminie do dnia 23.06.2017 r.

aktualizacja  15.06.2017r.

PLIKI DO POBRANIA:
Zapytanie cenowe
Załączniki edytowalne

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - -


Zapytanie cenowe: „Kurs prawa jazdy kat. C i C+E  w Wadowicach”

W związku z realizacją projektu „Tak, potrafię!” zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie „Kursu prawa jazdy kat. C i C+E  w Wadowicach” dla dwóch uczestników projektu.
Oferty można złożyć w siedzibie Zamawiającego (Kraków, ul Żułowska 51)  lub pocztą elektroniczną na adres: oferta@kolping.pl  w terminie do dnia 09.06.2017 r.

aktualizacja 31.05.2017

PLIKI DO POBRANIA:
Zapytanie cenowe
Załączniki edytowalne

 


- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Zapytanie ofertowe o usługę wyżywienie, nocleg wynajem sali w dniach 28-29.01.2017r. - pobierz

aktualizacja  2.01.2017r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Zapytanie ofertowe na realizacje wsparcia doradczego skierowanego do uczestników projektu w zakresie organizacji opieki dla 14 UP z Centrów Wsparcia Kraków/Wadowice/Oświęcim - pobierz

aktualizacja  9.12.2016r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Zapytanie ofertowe o usługę wyżywienie, nocleg wynajem sali w dniach 7-8.01. 2017r. - pobierz

aktualizacja  9.12.2016r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

W związku z realizacja projektu „Małopolskie Aktywne Kobiety” zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie doradztwa prawnego - indywidualnego i grupowego skierowanego do uczestników projektu.

Usługa będzie realizowana w  3 Centrach Wsparcia „Kolping”: w Oświęcimiu, Wadowicach i Brzesku dla uczestników projektu „Małopolskie Aktywne Kobiety”.
 
  Oferty można złożyć w siedzibie Zamawiającego (Kraków, ul Żułowska 51)  lub pocztą elektroniczną na adres:oferta@kolping.pl  w terminie do dnia 12.12.2016r.

PLIKI DO POBRANIA:

Załącznik 1 - oferta

aktualizacja  6.12.2016r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Zapytanie ofertowe o usługę wyżywienie, nocleg wynajem sali w dniach 21 -22.12.2016r. - pobierz

aktualizacja  1.12.2016r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

W związku z realizacja projektu „Małopolskie Aktywne Kobiety” zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie doradztwa prawnego - indywidualnego i grupowego skierowanego do uczestników projektu. Oferty można złożyć w siedzibie Zamawiającego (Kraków, ul Żułowska 51)  lub pocztą elektroniczną na adres: oferta@kolping.pl  w terminie do dnia 21.11.2016r.

PLIKI DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

aktualizacja  14.11.2016r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Zapytanie ofertowe o usługę wyżywienie, nocleg wynajem sali w dniach 26-27.11.2016r. - pobierz

aktualizacja  5.11.2016r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zapytanie ofertowe o usługę wyżywienie, nocleg wynajem sali w dniach 19-20.11.2016r. - pobierz

aktualizacja 3.11.2016r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

  

W związku z realizacją projektu „Małopolskie Aktywne Kobiety” zapraszamy Psychologów/Psychoterapeutów do złożenia oferty na realizację wsparcia psychologicznego - indywidualnego i grupowego skierowanego do uczestników projektu.

TRYB, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
1. Oferty można składać: osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną.
2. Oferty można złożyć w siedzibie Zamawiającego, pocztą elektroniczną na adres: oferta@kolping.pl w terminie do dnia 21.10.2016r.
3. O wynikach konkursu Oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną do dnia 27.10.2016 r. Oferent/ci, którego oferta zwycięży zostanie/ną powiadomiony odrębnie o terminie zawarcia umowy na wykonanie zamówienia.

PLIKI DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zapytanie ofertowe na wynajem sal na prowadzenie działań projektowych "Małopolskie Aktywne Kobiety” w Oświęcimiu, Brzesku, Wadowicach w terminie wrzesień 2016 – czerwiec 2018. - pobierz

aktualizacja  6.09.2016r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zapytanie ofertowe na wynajem sal na prowadzenie działań projektowych "Rozwój i praca – aktywizacja zawodowa osób po 50 r.ż.”  w Oświęcimiu i/lub Wadowicach w terminie wrzesień 2016 – czerwiec 2018. - pobierz

aktualizacja  11.08.2016r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce w ramach projektu „Tak, potrafię!” planuje utworzyć stronę internetową.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa zaprojektowania i stworzenia strony internetowej dla projektu pn. „Tak, potrafię!” na serwerze zapewnionym przez Związek Centralny w oparciu o zapytanie ofertowe

TRYB, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
1. Oferty można składać: osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną.
2. Oferty można złożyć w siedzibie Zamawiającego, pocztą elektroniczną na adres: kolping@kolping.pl   w terminie do dnia 11.06.2016r. do godz. 14:00. Otwarcie ofert nastąpi 13.06.2016.
3. O wynikach konkursu Oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą  elektroniczną. Oferent, którego oferta zwycięży zostanie powiadomiony odrębnie o terminie zawarcia umowy na wykonanie zamówienia.

PLIKI DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

(ostatnia aktualizacja 02.01.2017)  

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)