Świetlice dla dzieci


Rodziny Kolpinga w sposób szczególny troszczą się o dzieci, zwłaszcza te pochodzące z rodzin borykających się z różnymi trudnościami. Dlatego ważnym elementem działalności jest prowadzenie świetlic środowiskowych, w których dzieci mogą spędzać wolny czas, rozwijać swoje zainteresowania oraz otrzymać pomoc w nauce.

W świetlicach działają różnorodne sekcje zainteresowań m.in. plastyczne, modelarskie, rzemiosła artystycznego, informatyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, językowe, sportowe (tenisa stołowego, judo, karate, piłki nożnej, zajęcia wspinaczkowe oraz gimnastyka korekcyjna). Organizowane są również wycieczki, pikniki, biwaki

Dzieci mające trudną sytuację rodzinną mogą uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych, dzięki którym odzyskują poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości oraz lepiej odnajdują się w grupie rówieśniczej.

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)