Rodzina Kolpinga

Rodzina Kolpinga jest najmniejszą, podstawową jednostką organizacyjną Dzieła Kolpinga, składającą się z co najmniej 15 osób powyżej 16 roku życia, posiadającą osobowość prawną i działającą z reguły na terenie parafii.

Na czele Rodziny stoi Zarząd wybrany w sposób demokratyczny, na określoną statutowo kadencję. W skład Zarządu wchodzi również proboszcz lub wikary parafii, przy której działa Rodzina, który jest jej duchowym opiekunem noszącym tytuł Prezesa.

Rodziny Kolpinga zrzeszone są w Związku Centralnym Dzieła Kolpinga w Polsce, którego siedziba znajduje się w Krakowie. Związek koordynuje i wspiera działalność Rodzin, realizuje projekty dla całej kolpingowskiej wspólnoty oraz reprezentuje Rodziny w życiu społecznym, politycznym oraz kościelnym na płaszczyźnie narodowej i międzynarodowej. Związek należy do Międzynarodowego Dzieła Kolpinga z siedzibą w Kolonii.

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)