Publikacje


Ks. Kazimierz Hoła, Błogosławiony Adolf Kolping i jego Dzieło.

Wydawca: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
Rok i miejsce wydania: Kraków 2002
Ilość stron: 90

Opis: Biografia ks. Adolpha Kolpinga w przystępny sposób opowiadająca o życiu i działalności jednego z prekursorów Nauki Społecznej Kościoła,  autorstwa ks. Kazimierza Hoły, założyciela pierwszych Rodzin Kolpinga w Polsce.


Ks. Tadeusz Solski, Życie i działalność błogosławionego księdza Adolfa Kolpinga (1813 – 1865)

Wydawca: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
Rok i miejsce wydania: Kraków
Ilość stron: 183

Opis: Praca doktorska ks. Tadeusza Solskiego, pierwsze w języku polskim monograficzne opracowanie poświęcone działalności ks. Adolpha Kolpinga. Ukazuje życie ks. Adolpha Kolpinga oraz tworzone przez niego Związki Czeladnicze na tle sytuacji ekonomiczno-społeczno- religijnej XIX-wiecznych Niemiec.


Centra Wsparcia dla Bezrobotnych w Polsce i na Słowacji. Modelowy system pomocy dla osób zagrożonych marginalizacją z powodu pozostawania bez pracy.

Wydawca: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
Rok i miejsce wydania: Kraków 2003
Ilość stron: 82

Opis: Publikacja prezentuje polsko-słowacki projekt skierowany do osób bezrobotnych, polegający na tworzeniu kolpingowskich Centrów Wsparcia dla Bezrobotnych, funkcjonujących jako punkty aktywnego poszukiwania pracy, doradztwa prawno-ekonomicznego i zawodowego oraz czytelnie literatury i prasy poświęconej rynkowi pracy.


Kolpingowskie świetlice w Polsce i na Litwie

Wydawca: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
Rok i miejsce wydania: Kraków 2002
Ilość stron: 88

Opis: Publikacja zawiera opis projektu realizowanego przez Dzieło Kolpinga w Polsce na rzecz dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin zagrożonym alkoholizmem. Głównym celem projektu, realizowanego w programie PHARE ACCESS, było stworzenie sieci profesjonalnych świetlic dla tej grupy, gdzie w różnych sekcjach zainteresowań mogą one zdobyć nowe umiejętności, odrobić zadania lub po prostu spędzić czas z innymi dziećmi. Dzięki temu finansowemu wsparciu powstało 6 takich ośrodków w Polsce i 2 na Litwie. Profesjonalna pomoc psychologów i pedagogów, stały kontakt z rodzicami oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu i wolontariuszy podczas licznych warsztatów i seminariów zapewniają podopiecznym nowoczesna terapię. W broszurze można znaleźć podstawowe informacje o działalności Dzieła Kolpinga ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz dzieci i młodzieży a także adresy kolpingowskich świetlic.


 
z serii DOKUMENTY I WSPOMNIENIA
Kolpingowskie świetlice

Wydawca: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
Rok i miejsce wydania: Kraków 2001
Ilość stron: 20

Opis:  Krótka publikacja poświęcona polsko-litewskiemu projektowi kolpingowskich Świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.


z serii DOKUMENTY I WSPOMNIENIA

Integracja europejska z perspektywy chrześcijańskiej
Wydawca: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
Rok i miejsce wydania: Kraków 2001
Ilość stron: 80

Opis: Publikacja jest poświęcona w całości dwóm seminariom kształceniowym zorganizowanym pod hasłem: "Integracja Europejska z perspektywy chrześcijańskiej" zorganizowanych przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, a współfinansowanych przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej w ramach konkursu otwartego na dotacje projektów własnych dla organizacji pozarządowych. Pierwsze z nich pt. "Rola chrześcijaństwa w procesie integracji europejskiej - przeszłość i teraźniejszość" odbyło się w dniach 9-11.11.2000. Drugie pod tytułem "Unia Europejska - Nowa wspólnota polityczna? Rola chrześcijan w XXI. w." miało miejsce w dniach 23 - 25 11. 2001 r. Ferdynand Kinsky: Federalizm model ogólnoeuropejski
Wydawca: Wydawnictwo WAM, Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
Rok i miejsce wydania: Kraków 1999
Ilość stron: 176

Opis: Książka Ferdynanda Kinsky'ego to próba diagnozy kondycji współczesnej Europy, dążącej do jedności, a zarazem nękanej rozlicznymi separatyzmami. Autor wychodzi od konkluzji dość oczywistej. Jedność Europy jest koniecznością, ze względu na bezpieczeństwo, gospodarkę i przyszłość społeczno-polityczną państw i narodów. Nie może ona jednak oznaczać ujednolicenia w sferze tradycji, bogactwa języków i różnorodności kultur regionalnych. Zachowanie zdrowej równowagi między polityczną i gospodarczą jednością a kulturalną różnorodnością gwarantuje federalizm.

 Pierwsza część studium zawiera charakterystykę pojęcia "federalizm" oraz omówienie różnych teorii federalistycznych, a także przejawów funkcjonowania federalizmu w przyszłości i obecnie.

 

 

 

 

  W drugiej części autor próbuje dać odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu federalizm jest praktykowany w Europie, zarówno w sferze integracji ponadnarodowej, jak i w wewnętrznych strukturach państwowych. To, czy przyszła Europa będzie federalistyczna, zależy także od rezultatów i skuteczności strategii proponowanych przez stowarzyszenia i ugrupowania federalistyczne w różnych krajach.


z serii DOKUMENTY I WSPOMNIENIA
Kolpingowskie spotkania

Wydawca: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
Rok i miejsce wydania: Kraków 1998
Ilość stron: 80 
 
Opis: "Kolpingowskie spotkania" to zbiór najciekawszych relacji z seminariów i spotkań wakacyjnych organizowanych przez Dzieło Kolpinga w latach 1996 - 97. Oprócz relacji można tu znaleźć spis wszystkich projektów wychowawczych i szkoleniowych zrealizowanych w ramach Dzieła Kolpinga.z serii DOKUMENTY I WSPOMNIENIA
Kolping buduje wspólną Europę
Wydawca: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
Rok i miejsce wydania: Kraków 1997
Ilość stron: 60

Opis: Broszura jest zbiorem dokumentów i wspomnień z Europejskich Dni Kolpinga, które odbyły się w Salzburgu w maju 1996r., w trakcie którego  po prawie siedemdziesięcioletniej przerwie spotkali się kolpingowcy ze Wschodu i zachodu Europy, w tym również 40 osobowa delegacja z Polski. Publikacja ta zawiera m.in. "Manifest Salzburski Dzieła Kolpinga w Europie", list Jana Pawła II do uczestników Europejskich Dni Kolpinga w Salzburgu, przemówienie Sekretarza Generalnego Rady Europy, referat "Zadania katolickich organizacji wobec aktualnych problemów Kościoła", kazanie ks. prałata H. Festinga oraz 40 kolorowych fotografii upamiętniających to bezprecedensowe wydarzenie.
  
 

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)