O nas


   Dzieło Kolpinga jest zorganizowaną wspólnotą katolicką, zrzeszającą lokalne stowarzyszenia zwane Rodzinami Kolpinga.

   Misją Dzieła Kolpinga jest:
Jako chrześcijanie trwamy mocni w wierze, troszczymy się o rodzinę, doceniamy wartość i godność pracy oraz pomagamy lokalnym społecznościom.
  
   Dzieło Kolpinga prowadzi szeroką działalność na rzecz lokalnych środowisk, a w szczególności osób najbardziej potrzebujących wsparcia – bezrobotnych, młodzieży i dzieci. Działania nasze opierają się na zasadzie „pomocy dla samopomocy”. Oznacza to, że nie tylko staramy się zaspokoić najpilniejsze potrzeby, ale chcemy, by udzielane przez nas wsparcie angażowało potrzebujących w rozwiązywanie własnych problemów, wyzwalało ich inicjatywę i stwarzało im możliwości do dalszego samodzielnego działania. 
         
Kolping to sposób na życie i działanie.


   Nadrzędnym celem Dzieła Kolpinga jest wyrobienie w każdym umiejętności kształtowania swojego życia w sposób godny i odpowiedzialny. Dlatego nasi członkowie rozwijają swoje zdolności, by móc realizować się w różnych dziedzinach życia oraz przyczyniać do rozwiązywania konkretnych problemów społeczności, w których żyją.
   
   Rodziny Kolpinga działające na terenie Polski tworzą Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie.

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)