Młodzież


Dzieło Kolpinga wspiera młodych ludzi w wieku od 15 do 26 lat, którzy są liderami w swoich społecznościach lokalnych i realizują własne pomysły. Dlatego też w ramach Młodego Kolpinga daje im możliwość uczestniczenia w licznych spotkaniach i wymianach międzynarodowych, podjęcia wolontariatu, zarówno w kraju, jak i za granicą oraz odbycia staży w instytucjach politycznych Polski i UE.

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)