Historia

Najważniejsze daty z historii Dzieła Kolpinga w Polsce 

1990, założenie przez ks. Kazimierza Hołę pierwszej Rodziny Kolpinga w Stanisławiu k/Kalwarii Zebrzydowskiej

 

1993, marzec, zjazd przedstawicieli pierwszych 6 Rodzin Kolpinga i powołanie Tymczasowego Zarządu Dzieła Kolpinga w Polsce

 

1995, styczeń, powstanie Biura Dzieła Kolpinga w Krakowie

 

1996, listopad, Walne Zgromadzenie Dzieła Kolpinga w Polsce i powstanie Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce (zrzeszającego 17 Rodzin Kolpinga), wybory Zarządu Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce na pierwszą kadencję

 

1998, czerwiec, początki szerokiej działalności Domu Spotkań i Formacji Dzieła Kolpinga w Luborzycy

 

1999, grudzień, oficjalne uznanie przez Episkopat Polski Dzieła Kolpinga w Polsce jako  katolicka wspólnota samopomocy społecznej.

 

2000, kwiecień, powstanie biura turystycznego Kolping Ravel

 

2001, sierpień, otwarcie nowej siedziby głównej Związku – Domu „Kolping” w Krakowie.

 

2001-2002, realizacja pierwszego projektu na rzecz osób bezrobotnych

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)