Dzieło Kolpinga na świecie

Międzynarodowe Dzieło Kolpinga

Kolpinga istnieje w 61 krajach świata, na prawie wszystkich kontynentach (oprócz Australii). Należy do niego ponad 470 tysięcy osób. Rodziny Kolpinga oraz Związki Centralne Dzieła Kolpinga z wszystkich krajów tworzą Międzynarodowe Dzieło Kolpinga.  Międzynarodowe Dzieło Kolpinga wspiera swoich członków na całym świecie w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz koordynuje współpracę wewnątrz organizacji. Ponieważ członkami Międzynarodowego Dzieła Kolpinga są zarówno przedstawiciele krajów rozwijających się jaki i rozwiniętych, istnieje możliwość współpracy pomiędzy nimi, prowadzącej do poprawy sytuacji społecznej w krajach ubogich.  Z tej rozwiniętej współpracy korzystają szczególnie Rodziny Kolpinga w Afryce, Azji, Ameryce Południowej, jak również wschodniej Europie.  Jako wspólnota obejmująca swym zasięgiem cały świat Międzynarodowe Dzieło Kolpinga widzi swoją szczególną rolę w pielęgnowaniu i wspieraniu współpracy międzynarodowej i solidarności nie tylko pomiędzy członkami Dzieła z różnych krajów, ale również pomiędzy wszystkimi państwami świata.

Najważniejsze daty z historii Dzieła Kolpinga


1849, 6 maja: Powstanie kolońskiego Związku Czeladników, który jest zalążkiem Dzieła Kolpinga

1852, kwiecień - czerwiec: Pierwsza daleka podróż ks. A. Kolpinga (południowe Niemcy i Austria) odbyta celem rozszerzenia Dzieła.

1865, luty: Prezes Caspar Berends w Arnsberg komponuje hymn Kolpinga

1865, 4 grudnia: Śmierć ks. Adolpha Kolpinga

1871, 16-18 września:
Po raz pierwszy nazwanie Związku „Rodziną Kolpinga”.

1901, 1 stycznia:
Po raz pierwszy ukazuje się gazeta Związku "Kolpingblatt"

1928, 1 stycznia:
Przyjęcie wzoru sztandaru  i logo Dzieła jako litery "K" w kolorach czarnym i pomarańczowym

1935:
Rada Generalna postanawia o nadaniu całemu Związkowi nazwy: "Dzieło Kolpinga".

1959, 1 kwietnia:
Założenie w Kolonii-Deutz Instytutu do Spraw Pomocy Rozwojowej dzieła Kolpinga (SEK) i  rozpoczęcie systematycznej współpracy Dzieła Kolpinga na rzecz rozwoju.

1974, 25 marca:
Utworzenie w Brazylii Związku Centralnego zrzeszającego tamtejsze Rodziny Kolpinga zapoczątkowało falę powstawania nowych Związków w wielu krajach tzw. Trzeciego Świata.

1974, marzec: Międzynarodowe Dzieło Kolpinga otrzymuje status konsultanta przy Radzie Europy

1991, 27 października: Beatyfikacja ks. Adolpha Kolpinga przez Ojca Świętego Jana Pawła II


 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)