Polsko - litewskie spotkanie młodzieży

9 przedstawicieli Młodego Kolpinga z Polski oraz 2 opiekunów wzięło udział w tygodniowej polsko-litewskiej wymianie młodzieży. Wymiana, która odbyła się w dniach 30.06 – 07.07.2016, została zorganizowana w Kownie, gdzie znajduje się siedziba Litewskiego Dzieła Kolpinga oraz prowadzonej przez nich szkoły wyższej.

W projekcie wzięli udział członkowie Młodego Kolpinga Polska z mniejszych miejscowości, większość z nich po raz pierwszy uczestniczyła w międzynarodowej kolpingowskiej wymianie młodzieży.  

Celem projektu było zwiększenie zainteresowania młodzieży ekologią i zwrócenie uwagi na nadmierny konsumpcjonizm. Organizatorzy postawili na metody kreatywne i sztukę - oprócz wykładów i warsztatów teoretycznych wprowadzających do tematu ekologii, młodzież z Polski i Litwy wspólnie przygotowywała improwizację teatralną. Do współpracy w tym zakresie zaproszono ‎Virgisa Bortkevičiusa - litewskiego aktora z wieloletnim doświadczeniem w pracy artystycznej, szczególnie w zakresie pracy twórczej z osobami niepełnosprawnymi.

Po tygodniu prób i ćwiczeń w Kownie wystawiono sztukę dla lokalnej społeczności. Rezultaty tygodniowej  nauki dot. ekologii oraz doświadczeń uzyskanych podczas współpracy między uczestnikami projektu obejrzało kilkadziesiąt osób.

Organizatorem i realizatorem przedsięwzięcia jest Dzieło Kolpinga na Litwie w partnerstwie z Dziełem Kolpinga w Polsce. 

Projekt został sfinansowany ze środków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)