Dla kobiet projekt - Małopolskie Aktywne Kobiety

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza do udziału w projekcie kobiety, które chciałyby podjąć zatrudnienie
Działania mają na celu wsparcie kobiet tj. przywrócenie bądź umożliwienie im zdobycia odpowiedniej pozycji na rynku pracy poprzez bezpłatny udział w doradztwie, szkoleniach, specjalistycznych kursach oraz stażach i zatrudnieniu.

 

Do projektu zapraszamy kobiety:
 - powyżej 30 roku życia, w tym zwłaszcza powyżej 50 roku życia
 - mieszkające na terenie powiatu: brzeskiego, olkuskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego
 - bezrobotne, niepracujące,
 - kobiety opiekujące się starszym niedołężnym członkiem rodziny lub dzieckiem do lat 7

 

W ofercie:
 - wsparcie specjalistów: doradcy zawodowego, psychologa, prawnika, pośrednika pracy
 -  możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych m.in. podczas kursów językowych, gastronomicznych, prawa jazdy etc. kończących się uzyskaniem odpowiednich uprawnień
 -  zdobycie praktycznego doświadczenia w swojej branży w trakcie 3-miesięcznego stażu
 - okazja do budowania silniejszej pozycji na rynku pracy przez 6- lub 12- miesięczny okres zatrudnienia

Ponadto:
 - stypendium stażowe i szkoleniowe
 - zwrot kosztów przejazdu
 - koszty egzaminów
 - badania
 - dofinansowanie do kosztów mieszkania przy samodzielnym znalezieniu pracy daleko od swojego dotychczasowego miejsca pobytu

 

Brzesko:
ul. Plac św. Jakuba 3,
32-800 Brzesko
kobieta.brzesko@kolping.pl
tel.: 512-718-654
tel.: 796-539-290

Kraków:
ul. Żułowska 51
31-436 Kraków
kobieta.krakow@kolping.pl
tel.: 12 418 77 67
tel.: 796-539-290


Oświęcim:

ul. Zagrodowa 1
dzielnica Stare Stawy,
32-600 Oświęcim
kobieta.oswiecim@kolping.pl
tel.: 512-718-056
tel.: 796-539-290

Wadowice:
ul. Emilii i Karola Wojtyłów 13,
34-100 Wadowice
kobieta.wadowice@kolping.pl
tel.: 512-718-298
tel.: 796-539-290

 


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)