Rozwój i praca – działania dla osób powyżej 50 roku życia

Bezpłatny projekt aktywizacji zawodowej dla osób powyżej 50 r. życia to przede wszystkim podnoszenie jakości życia poprzez zdobywanie nowych doświadczeń szkoleniowych i zawodowych, które zaowocują wzmocnieniem osobistych możliwości zawodowych.

Do projektu mogą się zakwalifikować:
• osoby powyżej 50 r.ż. pozostających bez pracy (bezrobotne jak i bierne zawodowo)
• mieszkańcy Krakowa jak i powiatów: wielickiego, oświęcimskiego i wadowickiego

Dla uczestników zaplanowano:
• wsparcie w określeniu ścieżki zawodowej poprzez tworzenie Indywidualnego Planu Działania
• nabycie nowych kwalifikacji zawodowych poprzez udział w wybranych szkoleniach odpowiadających uczestnikowi oraz zapotrzebowaniu na rynku pracy
• podniesienie kompetencji w zakresie obsługi komputera poprzez udział w kursach specjalistycznych i indywidualne wsparcie
• zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez udział w 3- lub 6-miesięcznym stażu u pracodawcy
• ofertę subsydiowanego zatrudnienia poprzez zapewnienie zatrudnienia przez okres 12-miesięcy
• ofertę pośrednictwa pracy i kompleksowej pomocy

Dodatkowo:
• stypendium szkoleniowe lub stażowe
• zwrot kosztów dojazdu
• materiały na zajęcia
• poczęstunek podczas zajęć
• zapewnienie opieki nad osobami zależnymi
• opieka personelu

 

Zapraszamy do zainteresowania się ze szczegółowymi informacjami.

Kraków:
ul. Żułowska 51 
31-436 Kraków
tel.: 12 418 77 67


Oświęcim:
ul. Zagrodowa 1
dzielnica Stare Stawy,
32-600 Oświęcim
tel.: 512-718-056

 

Wadowice:
ul. Emilii i Karola Wojtyłów 13,
34-100 Wadowice
tel.: 512-718-298
tel.: 33 873 21 10    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)