Młody Kolping: Szkoła letnia na Słowacji

Serdecznie zapraszamy członków Młodego Kolpinga z Polski  do udziału szkole letniej  skierowanej do liderów młodzieżowych w wieku 18-30 lat z krajów grupy wyszehradzkiej – Polski, Czech, Słowacji i Węgier. 

Szkoła letnia  pt. „Four experiences, one common solution” odbędzie się w dniach 29.08 – 04.09.2016 w miejscowości Stiavnicke Bane na Słowacji. W projekcie przewidziano udział 5 osób z Polski, oraz po 5 osób z pozostałych Krajów Wyszehradzkich.

Spotkanie będzie dotyczyło tematu migracji i mniejszości narodowych i etnicznych. Przewidziano wykłady, warsztaty oraz Flash Mob prezentujący wyniki warsztatów pośród lokalnej społeczności. Zajęcia będą odbywały się w języku angielskim.

Koszty uczestnictwa:  60 Euro / osoba
Koszty transportu: istnieje możliwość zwrotu kosztów uczestnictwa w szkole letniej do 50%, w przypadku wykorzystania najtańszej opcji transportu.

Program

Zgłoszenia na załączonym formularzu  oraz wszelkie pytania dot. uczestnictwa proszę przesyłać do dnia 25 sierpnia na adres e-mail: pkwapik@kolping.pl

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)