Smutek i pamięć o Przyjacielu - Kardynał Franciszek odszedł do Pana.

 

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 2 sierpnia 2016 roku ś.p. ks. kard. Franciszka Macharskiego – długoletniego arcybiskupa metropolity krakowskiego i wielkiego Sympatyka i Przyjaciela  Dzieła Kolpinga w Polsce.  Był On dla nas dobrym Ojcem już u progu naszej działalności, którą z  wielką uwagą i życzliwością obserwował i wspierał swą mądrością i radą.

W naszej pamięci pozostaną spotkania z Nim, kiedy publicznie przyznawał się do duchowej więzi z naszym Patronem i błogosławił nasze poczynania. Wymownym świadectwem tego było poświęcenie organów przekazanych przez RK w Bochum-Linden do Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie-Nowym Bieżanowie, ale także wizyty w wielu  Rodzinach Kolpinga. Jego zaufanie do ludzi dodawało nam otuchy  i wzmacniało naszą odwagę. Jego dobroć i delikatność dawały przykład jak budować wspólnotę i  rozszerzać przesłanie Ewangelii wśród naszych członków i  wszystkich, do których wychodziliśmy. Jako zaufany przyjaciel św. Jana Pawła II wskazywał nam Jego Osobę, jako wzór do naśladowania.

W swoim biskupim zawołaniu  umieścił słowa Jezu, ufam Tobie, które jeszcze brzmią w uszach milionów młodych po niedawnym Światowym Dniu Młodzieży i są dla nich  drogowskazem życia. 

Pozostając w modlitwie za duszę śp. ks. Kardynała Franciszka Macharskiego zachowujemy Go we wdzięcznej pamięci jako przykład gorliwego Kapłana, skromnego Człowieka, wielkiego Polaka i Przyjaciela Dzieła Kolpinga.

Delegacja Związku pożegna Go podczas uroczystości pogrzebowych w dniu 5 sierpnia 2016 r. w katedrze wawelskiej.


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)