Europejskie Zebranie Kontynentalne

W okresie sprawozdawczym odbyło się kolejne zebranie kontynentalne Europejskiego Dzieła Kolpinga, tym razem we Wiedniu w dniach 20-22 maja 2016 r. Głównym tematem spotkania były działania kolpingowskich związków narodowych w obszarze „Seniorzy”. 

Nasze działania dla seniorów zostały docenione w tym europejskim gremium, gdyż polskie Dzieło Kolpinga realizujące wiele działań i projektów w tym zakresie zostało poproszone o ich prezentację. Dla wielu stanowiła ona impuls do działań i dyskusji. Uczestnicy spotkania zwiedzili również wielopokoleniowy Dom „Wspólnie Żyć”, prowadzony przez Dzieło Kolpinga w Austrii. W Domu Kolpinga „Wspólnie żyć” w Wiedniu mieszka około 200 starszych osób wymagających opieki, 30 seniorów zajmujących apartamenty, którzy są w stanie w dużym stopniu sami zadbać o siebie, jak również matki samotnie wychowujące dzieci lub znajdujące się w trudnej sytuacji, dla których istnieje 58 miejsc do zamieszkania. Wspólne życie tak różnorodnych grup może funkcjonować tylko wtedy, jeśli są dopasowane struktury, zaczynając od architektury, a kończąc na odpowiedniej filozofii życia i opieki. Tak więc w Domu Kolpinga „Wspólnie żyć”, jest na przykład własny dział pod nazwą „Jakość życia”, odpowiedzialny za przygotowywanie spotkań międzypokoleniowych, np. regularnych spotkań grupy „Starsi i Młodzi”, w Cafe-MIX, podczas świąt i koncertów, wykładów czy popołudniowego wspólnego śpiewania. Dom oferuje nie tylko spotkania międzypokoleniowe, ale także konkretne możliwości zatrudnienia dla osób, które nie zawsze były rozpieszczane przez życie. Pracę znajdują tu zarówno długotrwale bezrobotni młodzi ludzie jak i te kobiety, które są tu zakwaterowane. W ten sposób stopniowo odnajdują się na nowo w swoim życiu i próbują je samodzielnie kształtować, co też było jednym z celów księdza Kolpinga. Są tu też możliwości dla odrabiających służbę wojskową, jak i absolwentów „Wolontaryjnego Roku Społecznego”.

W ostatnim dniu spotkania przedstawiciele poszczególnych krajów mieli okazję zaprezentować jedną ze swoich aktywności ostatniego roku. Polscy reprezentanci przedstawili projekt „Małopolska Sieć NGO”. Prezentacje wszystkich związków były interesujące i mogą się stać impulsem do podejmowania podobnych inicjatyw. Na zakończenie spotkania wystąpił prezes Europejskiego Dzieła Kolpinga  ks. Josef Holtkotte z apelem dot. sytuacji uchodźców w Europie.

Oprócz kwestii merytorycznych zgromadzeni podejmowali również decyzje finansowe, m.in. jednogłośnie podwyższając składkę członkowską na rzecz Europejskiego Dzieła Kolpinga.

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)