Polsko-Niemieckie Seminarium za nami.

Obecność 24 Rodzin Kolpinga - 16 z Polski i 8 z Niemiec to bilans współorganizowanego przez nas w Gródku nad Dunajcem Seminarium Polsko-Niemieckiego. Spotkanie trwało od 13 – 15 maja br. i odbywało się po hasłem „Społeczeństwo obywatelskie dla zrównoważonego rozwoju”. 


Tegoroczna edycja seminarium skupiała się wokół zagadnień papieskiej Encykliki „Laudato Si” oraz uchwalonych przez ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju. W trakcie spotkania prelekcje wygłosili zewnętrzni eksperci, którzy na co dzień zajmują się tą tematyką – p. Maciej Janczak – zastępca dyrektora Departamentu Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka w MSZ RP i o. Stanisław Jaromi – franciszkanin, dr filozofii, ekolog. Wśród prelegentów znalazły się również osoby na stałe związane z Dziełem Kolpinga - dr Markus Demele – sekretarz generalny Międzynarodowego Dzieła Kolpinga oraz Klaudia Rudersdorf – przewodnicząca Związku Diecezjalnego Dzieła Kolpinga w Essen. Omówienie zagadnień zrównoważonego rozwoju w ujęciu kolpingowskim stanowiło punkt wyjścia do warsztatowej pracy uczestników spotkania, którzy zastanawiali się jak Rodziny Kolpinga w Polsce i Niemczech mogą realizować cele rozwojowe ONZ w obszarach edukacji i równości szans, walki z głodem, racjonalnego gospodarowania zasobami mineralnymi czy rynku pracy.


Spotkanie Rodzin Kolpinga z Polski i Niemiec, poza wymiarem edukacyjnym, miało też bardzo ważną funkcję integracyjną - dało możliwość wzajemnego poznania się i uświadomienia wspólnoty wartości, które przyświecają wszystkim członkom Dzieła Kolpinga na całym świecie. Była to okazja do wspólnej pracy - ponad podziałami, uprzedzeniami czy stereotypami.


Organizatorzy spotkania: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce oraz Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Essen.
Partnerzy: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Konrad Adenauer Stiftung, Renovabis.
Patronat honorowy: Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, Biskup Tarnowski Andrzej Jeż.
Patronat medialny: RDN Nowy Sącz.

 

 


 

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)