Polsko-Litewskie spotkanie młodzieży

Serdecznie zapraszamy członków Młodego Kolpinga z Polski  do udziału w polsko-litewskim spotkaniu partnerskim pt. „Creative Cooperation of Lithuanian-Polish Youth in Nature Guarding (COLPYNG).

Spotkanie skierowane jest do młodych ludzi w wieku 18-30 lat. W projekcie przewidziano udział 10 osób z Polski + 2 opiekunów oraz 10 uczestników z Litwy i 2 opiekunów. Pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby, które dotychczas nie uczestniczyły w międzynarodowych spotkaniach oraz pochodzące z mniejszych miejscowości.

Międzynarodowe spotkanie młodzieży odbędzie się w dniach 30.06 – 07.07.2016 w Kownie na Litwie. 

Koszty uczestnictwa:  35 Euro / osoba

Koszty transportu:
organizatorzy pokrywają koszty dojazdu autobusem i sami dokonują zakupu biletów na autobus dla uczestników z Polski  (np. na trasie Kraków – Warszawa - Kowno). Proszę nie kupować biletów samodzielnie!
Zgłoszenia oraz wszelkie pytania dot. uczestnictwa proszę przesyłać do dnia 10 czerwca na adres e-mail: pkwapik@kolping.pl

O projekcie:
Projekt ma na celu dialog międzykulturowy pomiędzy młodzieżą z Polski i Litwy oraz zwiększenie zainteresowania młodzieży ekologią i zwrócenie uwagi na nadmierny konsumpcjonizm poprzez kreatywność i sztukę.
Organizatorzy zachęcają do udziału zwłaszcza młodzież z mniejszych miejscowości oraz taką, która nie miała dotychczas wielu doświadczeń międzykulturowych. Celem działań jest zwiększenie otwartości i tolerancji.
Organizatorem i realizatorem przedsięwzięcia jest Dzieło Kolpinga na Litwie w partnerstwie z Dziełem Kolpinga w Polsce.  Spotkanie odbędzie się w Kownie, w siedzibie Litewskiego Dzieła Kolpinga.
Uczestnicy będą uczyć się o różnicach i podobieństwach kulturowych, dyskutować o ekologii oraz rozwijać swoje pomysły. Zaplanowane są następujące działania: interaktywny teatr, dyskusje, praca w grupach, wycieczki. Zwieńczeniem projektu będzie wystawienie przedstawienia dla lokalnej społeczności dot. ekologii oraz ukazującego doświadczenia uzyskane podczas współpracy między uczestnikami projektu.


Projekt finansowany ze środków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)