Rozpoczynamy realizację projektu „Tak, potrafię!”

Z dniem 1 maja Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce rozpoczął realizację projektu „Tak, potrafię!” skierowanego do osób, które potrzebują większego wsparcia, aby aktywnie zaistnieć na rynku pracy lub kontynuować edukację.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowo-edukacyjna 160 młodych Małopolan (min. 60%kobiet) biernych zawodowo należących do grupy NEET w wieku 15-29 lat, prowadząca do zwiększenia zatrudnienia poprzez indywidualnie sprofilowaną kompleksową ofertę w Małopolsce.

W ramach projektu powstaną cztery punkty – w Brzesku, Krakowie, Oświęcimiu i Wadowicach, gdzie młodzi ludzie otrzymają wszechstronne wsparcie – poprzez nabycie  kompetencji zawodowych dzięki szkoleniom, stażom jak i wzmocnią kompetencje w postaci wiedzy, umiejętności i postaw niezbędnych na obecnym rynku pracy (w ramach IPD). Ponadto zaplanowano również rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w postaci dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)