Konkurs „Kolpingowskie Dzieło Roku 2015”


Zarząd Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza Rodziny Kolpinga do udziału w Konkursie pn. „Kolpingowskie Dzieło Roku 2015”, który wyłoni najciekawszą inicjatywę spośród zrealizowanych przez Rodziny w roku 2015.


Co Rodzina Kolpinga musi zrobić, żeby wziąć udział w Konkursie?

• Zapoznać się z Regulaminem Konkursu (do pobrania w plikach poniżej),
• Wypełnić Formularz zgłoszeniowy (do pobrania w plikach poniżej) i przesłać jego wersję elektroniczną (skan) na adres konkurs@kolping.pl lub wersję papierową pocztą lub osobiście na adres:

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
31-436 Kraków
ul. Żułowska 51

Termin przyjmowania zgłoszeń to  1-31 marca br. (liczy się data wpłynięcia dokumentów do biura ZCDK).
Zwycięzcę Konkursu, czyli najciekawszą inicjatywę (akcję, projekt, działanie itp.) zrealizowaną w 2015 roku przez wybraną Rodzinę Kolpinga,  wyłoni niezależne jury. Zostanie ona uhonorowana tytułem „Kolpingowskie Dzieło Roku 2015” oraz nagrodą pieniężną w wysokości 1500 zł dla Rodziny Kolpinga.

Dodatkowo, każda Rodzina Kolpinga będzie miała okazję zagłosować na najciekawsze jej zdaniem inicjatywy. W głosowaniu mailowym może wyróżnić maksymalnie 3 inicjatywy, przyczyniając się tym samym do wyłonienia zwycięzcy dodatkowego wyróżnienia  „Nagrody Rodzin Kolpinga 2015”.

Głosowanie mailowe Rodzin Kolpinga odbędzie się w terminie 1-31 maja br., o czym Rodziny Kolpinga zostaną dodatkowo poinformowane.

Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie i przesyłanie zgłoszeń opisujących działania Waszych Rodzin Kolpinga. Oprócz wyłonienia i nagrodzenia zwycięskich inicjatyw, będzie to okazja do zaprezentowania aktywności swojej RK i zapoznania się z działaniami innych Rodzin.
Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 18 czerwca podczas Ogólnego Zgromadzenia ZCDK.

 

Pliki do pobrania:

Regulamin Konkursu „Kolpingowskie Dzieło Roku 2015”

Formularz Zgłoszeniowy Rodziny Kolpinga


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)