List noworoczny

Drodzy,
mija pierwszy miesiąc Nowego Roku który przynosi nam wiele wyzwań zarówno w skali wspólnotowej jak i indywidualnej. Te wielkie wyzwania 2016 to – Rok Święty Miłosierdzia, 1050 Rocznica Chrztu Polski i Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. A dla nas kolpingowców – 20. Rocznica założenia Związku Centralnego. Liczymy, że wiele Rodzin Kolpinga już planuje własne w nich uczestnictwo jako wspólnota lub przez pojedynczych członków. Również Zarząd Związku przedstawi wkrótce propozycje, które pomogą w pełniejszym i radośniejszym przeżyciu tych wielkich wydarzeń.

Ale oprócz nich mamy do wypełnienia nasze codzienne planowane i bieżące zadania. Na poziomie ogólnokrajowym takim zaplanowanym zadaniem jest opracowanie Strategii ZCDK na kolejny okres do 2022 roku. Większość RK już zabrała głos i przedstawiła swoje uwagi i propozycje poprzez wypełnienie przesłanych do nich ankiet, a duża część także w bezpośrednich rozmowach podczas odwiedzin Rodzin przez członków Zarządu, które planujemy kontynuować.  Za wszystko bardzo serdecznie dziękujemy.

Inne nie mniej ważne planowe działanie – wykraczające poza dotychczasowe doświadczenia – to uwrażliwianie na  losy naszych sióstr i braci z Globalnego Południa, co daje się ostatnio tak drastycznie odczuć w Europie poprzez problem tzw. uchodźców. Już w  roku 2014 wysłaliśmy Wam kartkę świąteczną z obrazkiem Świętej Rodziny uciekającej do Egiptu, a ubiegłoroczne życzenia z kolei ukazywały Ją w konturach kontynentu afrykańskiego.

Ma to ścisły związek z rozpoczętą przez Fundację Dzieła Kolpinga – naszą instytucję pomocy rozwojowej – kampanią społeczną pn. „wiaderko prądu”. Chcemy zebrać fundusze na zakup paneli solarnych dla  rodzin w Ugandzie w odpowiedzi na prośbę tamtejszego Dzieła Kolpinga. Pozwoli to zapewnić oświetlenie dla 65 domostw, do których prąd elektryczny nigdy by nie dotarł. Więcej informacji znajdziecie na specjalnej stronie www.wiaderkopradu.pl wraz ze sposobem finansowego wsparcia tej akcji. Uczyniło to już kilka Rodzin i wielu indywidualnych darczyńców, ale potrzeba jeszcze sporo – zatem akcja trwa. Dlatego zwracamy się z serdeczną prośbą o przeprowadzenie przez Waszą Rodzinę kwesty na ten cel w parafii. Może to być np. niedzielna zbiórka przed kościołem, podczas spotkania opłatkowego, balu karnawałowego czy spotkania modlitewnego. Formę wybierzecie sami, a efektem będzie pomnożenie Dobra i  spełnienie jednego z trzech najważniejszych dobrych uczynków – oprócz modlitwy i postu także jałmużny – zwłaszcza w nadchodzącym okresie Wielkiego Postu.

A podarowanie światła  afrykańskim rodzinom ma też symboliczny wymiar - mamy być przecież światłością dla świata.
Z serdecznymi pozdrowieniami – bł. Kolpingowi chwała!

ks. Józef Jakubiec
prezes

Krzysztof Wolski
sekretarz naczelny

Robert Prusak
przewodniczący

Kraków, styczeń 2016

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)