Spotkania kolpingowskich seniorów

Miniony weekend był dla kolpingowskich seniorów bardzo aktywny. W czwartek i piątek odbyła się senioriada organizowana przez RK "Klub Celtycki". A w piątkowe popołudnie 11.12 rozpoczął się Kolpingowski Kongres Seniorów, który potrwał aż do niedzieli. Kongres organizowany przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce odbywał się pod hasłem "Partycypacja Przyjazna Seniorom".

 Spotkanie podczas Kolpingowskiego Kongresu Seniorów miało na celu dyskusję o wyzwaniach i problemach osób starszych w partycypacji, ale także na uświadomieniu sobie nowej roli i siły społecznej seniorów.

 Tegoroczne spotkanie swoją obecnością zaszczycili goście, którzy wygłosili interesujące prelekcje. Pani Anna Okońska Walkowicz, Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej opowiedziała o rozwiązaniach na rzecz miejsc przyjaznych seniorom i starzeniu się. Pan Łukasz Salwarowski, Prezes Stowarzyszenia MANKO mówił na temat wizerunku starości i seniorów w społeczeństwie.

 Podczas kongresu uczestnicy i prelegenci dużo uwagi poświęcą też tematyce rad seniorów – wyzwaniom stojącym przed nimi i sposobie ich działania. Swoimi doświadczeniami w tym zakresie podzielił się Przewodniczący Rady Krakowskich Seniorów 2014-2016 - Pan Antoni Wiatr.

Kongres był też okazją do integracji, wymiany doświadczeń, twórczości i wspólnej zabawy działaczy Kolpingowskich Klubów Seniora.


 

 

 

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)