Restauracja Taormina wspiera dzieci „U Kolpinga”

W dniu 19 marca br. przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu otrzymali darowiznę, którą w całości przeznaczą na działania statutowe.

Przedstawiciele RK w Oświęcimiu zostali zaproszeni przez właścicieli działającej od lutego przy ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu Restauracji Taormina, którzy  podczas otwarcia restauracji  zdecydowali, iż mimo, że początki zawsze są trudne, z  radością podzielą się z innymi – jak potrafią najlepiej.

Goście przybyli na otwarcie restauracji częstowani byli daniami popisowymi, a w zamian wrzucali do puszki darowiznę na cele charytatywne. Pomysł właścicieli spotkał się z niezwykłym odzewem i tym sposobem Rodzina Kolpinga otrzymała niezwykle potrzebny dar serca, który wykorzysta na zakup wyżywienia i potrzebnych rzeczy dla dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego „U Kolpinga”.

Z rąk właścicieli restauracji zebraną kwotę odebrali Prezes ks. Andrzej Woźniak i Przewodnicząca Zarządu Urszula Trojańska. Podczas odbioru darowizny swój wkład dołożyli jeszcze młodzi mieszkańcy Oświęcimia spędzający w restauracji wieczór – ten spontaniczny gest świadczy o tym, iż nie brakuje ludziom empatii. Wszystkim, którzy przyczynili się do tej zbiórki serdecznie dziękujemy w imieniu naszym - Zarządu i naszych podopiecznych.

Zarząd Stowarzyszenia z całego serca dziękuje właścicielom Restauracji Taormina za dobre serce i chęć podzielenia się z innymi. Jesteśmy przekonani, że dobro po stokroć zaprocentuje.

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)