Szkolenie: Rzecznictwo i reprezentacja 10-11.04.2015

Uczestnicy szkolenia zapoznają się m.in. z zasadami i metodami rzecznictwa interesów sieci organizacji pozarządowych, różnicami między rzecznictwem a lobbingiem oraz rzecznictwem i reprezentacją. Poruszone zostaną również takie zagadnienia jak: delegowanie kandydatów, udział w wyborach do ciał doradczych, opiniujących, komisji konkursowych itd.

Osoby biorące udział w szkoleniu będą miały pierwszeństwo uczestniczenia w pracach grupy zadaniowej ds. rzecznictwa i reprezentacji, która powołana zostanie minimum na czas trwania projektu. Planowane są jeszcze 2 spotkania z moderatorem po 8 godzin dydaktycznych, których terminy wspólnie ustalimy. Celem prac grupy jest przygotowanie planu rzecznictwa i reprezentacji Małopolskiej Sieci NGO połączonego z planem komunikacji zewnętrznej.

Szkolenie odbędzie się w terminie 10.04.2015 (godz. 16.00-21.15) i 11.04.2015 (godz. 8.30-17.00)  w sali szkoleniowej w siedzibie ZCDK w Polsce przy ul. Żułowskiej 51
http://dom.kolping.pl/pl/lokalizacja.html.

Szczegółowy opis szkolenia znajduje się poniżej:


Opis szkolenia 

Zgłoszenie na szkolenie


Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie zgłoszenia
i wysłanie go na adres mailowy: ngo.siec@kolping.pl do 27 marca 2015 (piątek) do godz. 12.00.

W przypadku przedmiotowego szkolenia nie obowiązuje limit udziału jednej organizacji w maks. 3 szkoleniach.


Szkolenia są realizowane w ramach projektu prowadzonego przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce pt. „Małopolska Sieć NGO” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie 1.09.2014-30.06.2015
 

 

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)