Kursy komputerowe „Internet jako narzędzie aktywności obywatelskiej”

Od połowy stycznia 2015 rozpoczęła się realizacja kursów komputerowych „Internet jako narzędzie aktywności obywatelskiej” w 5 Kolpingowskich Klubach Seniora.

Kursy te odpowiadają na ogromne potrzeby seniorów w zakresie wiedzy i umiejętności posługiwania się nowymi technologiami, są ważne w aktywizacji seniorów, zwiększają dostęp seniorów do usług świadczonych w internecie, do informacji publicznej on-line, do usług dnia codziennego, związanych np. z bankowością, komunikacją z członkami rodzin oraz ze środowiskiem lokalnej. W planie jest realizacja kursów w 5 Kolpingowskich Klubach Seniora  biorących udział w projekcie „Seniorzy dla demokracji” finansowanemu z funduszy EOG w ramach Programu Obywatele dla Demokracji.


 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)