II tura szkoleń „Mechanizmy i narzędzia demokracji lokalnej”

Od 18 marca  do końca kwietnia 2015 w 5-ciu Kolpingowskich Klubach Seniora – w Brzesku, Wadowicach, Staniszczach Wielkich, Jarosławiu oraz Makowie Podhalańskim w ramach projektu „Seniorzy dla demokracji” realizowana jest druga część warsztatów  „Mechanizmy i narzędzia demokracji lokalnej”, które prowadzi trenerka Magdalena Szczudło.

Jest to kontynuacja szkoleń, które odbyły się jesienią ubiegłego roku. Celem szkoleń jest nabycie wiedzy z zakresu mechanizmów demokracji lokalnej oraz wypracowanie programów aktywności obywatelskiej. Pierwsza część warsztatów poświęcona została nabyciu wiedzy w zakresie mechanizmów aktywności obywatelskiej w oparciu o ustawę o organizacjach pożytku publicznego i ustawę o dostępie do informacji publicznej. Poruszone zostały takie tematy jak pozyskiwanie informacji publicznej, udział w konsultacjach społecznych, metody konsultacji, korzyści z partycypacji publicznej dla demokracji lokalnej, współpraca obywateli poprzez grupy nieformalne (KKS) i/lub organizacje pozarządowe (RK) z lokalnym samorządem w ramach form finansowych - konkursów. W ramach szkolenia podjęta została również dyskusja na temat możliwości aktywności seniorów, powstały wstępne pomysły m. in. powołanie rady seniorów (Maków, Staniszcze), inicjatywa lokalna i współpraca finansowa w ramach małych grantów na akcję charytatywną świąteczną (Jarosław), udostępnienie pomieszczeń na klub seniora i prowadzenie dyskusji z wykorzystaniem kawiarenki obywatelskiej w ramach inicjatywy lokalnej (Brzesko).

Druga część szkolenia jest poświęcona na opracowanie programów aktywności lokalnej z wykorzystaniem wcześniej nabytej wiedzy. Jej celem jest w szczególności podniesienie zdolności seniorów w zakresie definiowania i prowadzenia rzecznictwa dla rozwiązań służących budowaniu społeczności lokalnej przyjaznej starzeniu się.


 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)