Kolejne szkolenie pn. „Partnerstwo z sektorem publicznym” dla Przedstawicieli Organizacji Małopolskiej Sieci NGO

 

 

Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę o możliwościach  i formach współpracy finansowej i pozafinansowej organizacji pozarządowych  i sektora publicznego oraz o roli organizacji pozarządowych w tworzeniu warunków do wspierania społeczności lokalnych i grup w rozwiązywaniu ich problemów społecznych.  Poznają  etapy  tworzenia partnerstwa   oraz realizacji przedsięwzięć w ramach partnerstwa. 

Szkolenie odbędzie się w terminie 28.03.2015 (sobota:  9:00- 16:15)  w sali szkoleniowej w siedzibie ZCDK w Polsce przy ul. Żułowskiej 51
http://dom.kolping.pl/pl/lokalizacja.html.

Szczegółowy opis szkolenia znajduje się poniżej:
Opis szkolenia  
Zgłoszenie na szkolenie
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie zgłoszenia i wysłanie go na adres mailowy: ngo.siec@kolping.pl do 24 marca 2015 (wtorek) do godz. 12.00

Decyduje kolejność zgłoszeń. Jedna organizacja może wziąć udział  w maks. 3 szkoleniach.

Harmonogram szkoleń znajduje się poniżej:

Harmonogram szkoleń

Szkolenia są realizowane w ramach projektu prowadzonego przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce pt. „Małopolska Sieć NGO” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie 1.09.2014-30.06.2015

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)