Prawie jak w Paryżu – kolejne warsztaty strategiczne za nami

W myśl zasady: „jeśli nie wiesz dokąd idziesz, prawdopodobnie nigdy tam nie dojdziesz”, wspólnie z małopolskimi organizacjami pozarządowymi pracujemy nad misją, wizją i strategią rozwoju Małopolskiej Sieci NGO. W dniach 5 i 6 grudnia 2014 r. w Inwałdzie odbyły się drugie warsztaty strategiczne dotyczące tworzonej przez Dzieło Kolpinga Małopolskiej Sieci NGO. Spotkanie kilkunastu organizacji z różnych stron Małopolski zaowocowało wypracowaniem podstawowych założeń sieci i wyłonieniem kolejnych liderów, którzy pracować będą nad statutem oraz mechanizmami finansowania sieci. Poza tym spotkanie było okazją do wzajemnego poznania się i wymiany doświadczeń. Z niecierpliwością czekamy na rezultaty warsztatów strategicznych kolejnych grup, które odbędą się w Białce Tatrzańskiej, Iwkowej i Szczawnicy.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)