Jak zmienić kształt lodu, czyli budujemy strategię Małopolskiej Sieci NGO!

Po co komu strategia, skąd przychodzimy i dokąd zdążamy, czy potrzebna jest nam analiza PESTER czy SWOC? Na te i inne pytania odpowiadali uczestnicy pierwszych warsztatów strategicznych w ramach tworzonej przez Dzieło Kolpinga Małopolskiej Sieci NGO, które odbyły się 28-29 XI w Luborzycy k. Krakowa.

Kilkunastu przedstawicieli organizacji pozarządowych pracowało aktywnymi metodami warsztatowymi nad fundamentami sieci – misją, wizją, celami strategicznymi, wartościami i zadaniami, które sieć będzie realizować. Uczestnicy warsztatów poznali narzędzia i mechanizmy planowania strategicznego. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się symulacyjna gra decyzyjna, w której gracze, wcielając się w rolę zewnętrznych konsultantów, przeprowadzili proces planowania i wdrażania strategii w organizacji. Przeprowadzając rozgrywki w zespołach uczestnicy w przystępny sposób poznali pojęcia i modele odnoszące się do formułowania i wdrażania strategii.
W ramach warsztatów strategicznych wybrano również pierwszych przedstawicieli do grupy sterującej, którzy zajmować się będą m.in. wypracowaniem dokumentu statutowego sieci wraz z mechanizmem finansowania sieci.
Przed nami kolejne warsztaty strategiczne dla organizacji, które przystąpiły do Małopolskiej Sieci NGO. Pozostałe grupy warsztatowe spotkają się w Inwałdzie, Białce Tatrzańskiej, Iwkowej i Szczawnicy pracując nad założeniami silnej i trwałej Małopolskiej Sieci NGO.


 

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)