Współpraca z administracją: wizyta studyjna do Częstochowy

W dniach 29 – 30.07.2014 uczestnicy projektu „Obywatel współdecyduje. Konsultacje społeczne w powiecie bocheńskim” udali się z wizytą studyjną do Częstochowy.

W wizycie uczestniczyło 14 przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu bocheńskiego, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Bochni oraz 2 opiekunki z ramienia realizatora projektu.

Pierwszego dnia wizyty w Ratuszu Miejskim odbyło się 6 – godzinne seminarium moderowane przez p. Marzenę Cuprjak-Wagner-specjalistkę ds. konsultacji społecznych oraz p. Annę Mikutę (Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej).

Podczas seminarium pochylono się nad kwestią partycypacji społecznej, przedstawiono dobre praktyki z zakresu współpracy samorządu Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi w kwestii zlecania zadań publicznych. Swoimi doświadczeniami podzielili się prezesi organizacji pozarządowych z Częstochowy: Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Agape, Stowarzyszenia na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „Dla Rodziny”, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie oraz Fundacji Chrześcijańskiej Adullam. Omówiony został częstochowski model konsultacji społecznych, przedstawiono też budżet partycypacyjny.

Drugi dzień wizyty przeznaczono na odwiedziny w siedzibach kilku organizacji:  Częstochowskiego Centrum Aktywności Seniorów,  Samorządowego Zakładu Budżetowego - Centrum Integracji Społecznej, Spółdzielni Socjalnej „Jasne, że bus” oraz CIS Fundacji Integracji Społecznej Feniks.

Uczestnicy wizyty podkreślali serdeczne przyjęcie i zaangażowanie ze strony gospodarzy – zarówno Urzędu Miasta jak i organizacji goszczących. Największym zainteresowaniem cieszyły się bezpośrednie spotkania z organizacjami oraz relacje partnerskie organizacji z jednostkami samorządu terytorialnego.

Wizyta studyjna została zrealizowana w ramach projektu POKL pn. „Obywatel współdecyduje. Konsultacje społ. w powiecie bocheńskim” przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)