Warsztaty motywacji w Makowie Podhalańskim

W ramach projektu „Seniorzy dla demokracji” w dniach 21 i 28 czerwca 2014 r. seniorzy biorący udział w projekcie spotkali się na warsztatach rozwoju osobistego. Warsztaty, które prowadziła trenerka Magda Barycz-Kobylańska miały na celu zmotywować seniorów do zaangażowania w wolontarystyczne działania w projekcie i wskazać im pola działania, w których mogą się wykazać jako wolontariusze. Pod kierunkiem trenerki przeszliśmy poszczególne punkty warsztatów, takie jak autoprezentacja, rozmowa o umiejętności planowania, poznanie i rozmowa o własnych pasjach, zainteresowaniach i możliwościach manualnych.

Zajęcia te miały na celu pokazanie każdemu z seniorów że jest w stanie działać jako wolontariusz, dzieląc się swoimi umiejętnościami i realizując się jako pełnoprawny obywatel i aktywny senior. Trenerka wskazała również potrzebę asertywności w życiu, która powinna się realizować poprzez wydawanie własnych opinii, przełamanie swojej nieśmiałości np. podczas wystąpień publicznych, korzystanie z wiedzy i przykładu osób będących dla nas autorytetami oraz szanowania indywidualności każdego człowieka. W trakcie zajęć zrealizowaliśmy pracę plastyczną w formie kolażu, która miała na celu uświadomienie i wizualizację wartości, jakie reprezentujemy na co dzień np. miejsce rodziny w naszym życiu, wiary czy działań dla dobra innych. Zajęcia były bardzo ciekawe i czas spędzony na warsztatach przyniesie wymierne efekty. Seniorzy skorzystali również z przerw kawowych i smacznego poczęstunku. Zmotywowani i gotowi do pracy czekamy na kolejne działania projektowe.

Halina Kołodziej, koordynatorka lokalna

 


 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)