Działania dla seniorów w brzeskiej Rodzinie Kolpinga

Brzeska Rodzina Kolpinga w kwietniu b.r. przystąpiła do projektu „Seniorzy dla Demokracji”. Uczestnicy projektu to seniorzy po 60 roku  życia – Członkowie Kolpingowskiego Klubu Seniora w Brzesku. 

Dotychczas, osoby zaangażowane w projekt wzięły udział w dwóch spotkaniach – warsztatach motywacji. W trakcie tych zajęć odkrywają swój potencjał jako aktywnych członków lokalnej społeczności, są motywowani do aktywności w lokalnych środowiskach. Warsztaty prowadzone są przez doświadczonego coacha, który pomaga seniorom w podniesieniu ich samooceny, uświadomieniu im, jak wiedza i doświadczenie zdobywane przez całe życie mogą im pomóc w dalszym aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym szczególnie w obszarze pomocy innym seniorom.
W perspektywie są dalsze szkolenia, zajęcia z psychologiem, wyjazdy, kursy komputerowe, itp. Projekt zakłada również możliwość korzystania z bezpłatnych porad prawnych przez  wszystkich potrzebujących Seniorów, także nie będących bezpośrednimi uczestnikami projektu.

Projekt będzie realizowany do końca 2015 roku.

O poszczególnych działaniach będziemy informować na bieżąco.

 

 


 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)