Współpraca z administracją: Wizyta studyjna do Wrocławia

W dniach 26 – 27 czerwca 2014 roku uczestnicy projektu „Obywatel współdecyduje. Konsultacje społeczne w powiecie bocheńskim” wybrali się z wizytą studyjną do Wrocławia.

W wizycie studyjnej wzięło udział 17 przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu bocheńskiego oraz 5 przedstawicieli administracji publicznej tj. Starostwa Powiatowego w Bochni, które jest partnerem w projekcie.

Uczestnicy projektu, którzy wzięli już udział w szkoleniach dot. m.in. technik i narzędzi konsultacji społecznych oraz podstaw współpracy NGO z jednostkami samorządu terytorialnego, mieli okazję wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce i skonfrontować swoje doświadczenia z doświadczeniami współpracy międzysektorowej w woj. dolnośląskim.

Pierwszego dnia wizyty odbyło się 6 – godzinne seminarium z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, które poprowadził p. Grzegorz Tymoszyk - prezes Zarządu Fundacji "Umbrella" i koordynator Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3.

W drugim dniu  uczestnicy wyjazdu odwiedzili siedzibę  Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 – parasolową organizację pozarządową, która wspiera NGO-sy w województwie dolnośląskim oraz posiada szerokie doświadczenie w zakresie współpracy międzysektorowej oraz dot. konsultacji społecznych.

Dopełnieniem spotkań międzysektorowych były 2 wizyty w Urzędach: poranne spotkanie w Biurze ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Urzędu Miasta Wrocławia, oraz popołudniowe spotkanie w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego.

Grupa miała również możliwość odwiedzić Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, który zajmuje się rehabilitacją zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnością oraz skorzystać z oferowanych przez WZAZ usług gastronomicznych. 

Wizyta studyjna została zrealizowana w ramach projektu POKL pn. „Obywatel współdecyduje. Konsultacje społ. w powiecie bocheńskim” przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)